• Werken met 1Gezin1Plan

  Ieder mens organiseert in de regel zelf zijn of haar eigen huishouden. Hij voert daarover zelf de regie en er is coördinatie nodig om een huishouden goed draaiend te houden. Zorgcoördinatie is hetzelfde als ‘het draaiend houden van een huishouden’, maar dan ook rond zorg en hulpverlening. Wanneer er ook gezinsleden aanwezig zijn, wordt dit meestal gezamenlijk door de gezinsleden gedaan.

  Soms is de balans verstoord bij het draaiend houden van het huishouden. Dit ontstaat door zorgen bij gezinsleden en/of op levensgebieden binnen het huishouden. Daardoor kunnen er meerdere professionals, familie of vrienden betrokken zijn om het huishouden te ondersteunen. Dat geeft vaak een extra druk op de organisatie van het huishouden. Het is fijn dat mensen helpen, maar deze hulp moet worden gecoördineerd.

  Sommige mensen kunnen dat heel goed en behouden overzicht, zij zijn sterk in organiseren en plannen. Anderen hebben ondersteuning nodig in het plannen en organiseren. Het kan gebeuren dat op een gegeven moment mensen door de bomen het bos niet meer zien. En geen overzicht meer hebben over wie, wat, wanneer gaat doen. Dan is 1Gezin1Plan een effectieve tool.

  Deze richtlijn 1Gezin1Plan geeft informatie over het effectief uitvoeren van 1Gezin1Plan voor burgers tussen -9 maanden en 100 jaar. Tip! Wil je de gehele richtlijn van 1Gezin1Plan.nu lezen? Klik dan steeds verder op 'Volgende pagina' en, indien van toepassing, op de informatie van de regio.

  Waar op deze site 'klant' wordt genoemd, worden alle personen bedoeld die onderwijs, zorg, ondersteuning, hulp en bescherming wordt geboden: kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen, leerlingen, patiënten, cliënten, bezoekers en deelnemers.

  Naamswijziging zorgcoördinator en zorgcoördinatie
  Om aan te sluiten bij de terminologie van het Rijk, spraakverwarring rondom de term zorgcoördinatie te voorkomen en vanwege het gebruik 1Gezin1Plan1Regisseur is de naam zorgcoördinator vervangen door regisseur en zorgcoördinatie door regie.