• Werken met 1Gezin1Plan

    Ieder mens voert zelf de regie over zijn eigen leven en daarbij ook de coördinatie over zijn of haar eigen huishouden. Zorgcoördinatie is hetzelfde als ‘het draaiend houden van een huishouden’, maar dan rondom zorg en hulpverlening. Wanneer er ook gezinsleden aanwezig zijn, wordt dit meestal gezamenlijk door de gezinsleden gedaan.

    Wanneer er meerdere hulp- en dienstverleners, familie of vrienden inspringen om een persoon of gezin te ondersteunen raakt het overzicht soms zoek. Het is fijn dat mensen helpen, maar deze hulp moet dan wel worden gecoördineerd.

    Sommige mensen kunnen dat heel goed en behouden zelf het overzicht. Zij zijn sterk in organiseren en plannen. Anderen hebben ondersteuning nodig in het plannen en organiseren. Het kan gebeuren dat op een gegeven moment mensen door de bomen het bos niet meer zien. Betrokkenen hebben dan geen overzicht meer over wie, wat, wanneer gaat doen. Dan is 1Gezin1Plan zinvol. Deze richtlijn geeft informatie over het effectief uitvoeren van 1Gezin1Plan. Onder 1Gezin1Plan verstaan we ook 1Huishouden1Plan en is dus ook van toepassing op volwassenen met meerdere hulpverleningsvragen en samenlevingsvormen zonder kinderen.

    Tip! Wil je de gehele richtlijn van 1Gezin1Plan.nu lezen? Klik dan steeds verder op 'Volgende pagina' en, indien van toepassing, op de informatie van de regio.

    Waar op deze site 'klant' wordt genoemd, worden alle personen bedoeld die onderwijs, zorg, ondersteuning, hulp en bescherming wordt geboden: kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen, leerlingen, patiënten, cliënten, bezoekers en deelnemers.