• Folder voor professionals

  Bent u betrokken bij een klant of klanten waarbij 1Gezin1Plan is ingezet?
  Dan wordt uw medewerking gevraagd. Deze folder geeft meer informatie over wat 1Gezin1Plan inhoudt en wat van u wordt verwacht.

  Wanneer verschillende familieleden, vrienden en/of professionele hulpverleners binnen een gezin of huishouden ondersteuning verlenen is het handig als die hulp op elkaar afgestemd is in 1 plan. Met 1Gezin1Plan werkt iedereen aan dezelfde doelen met de wensen en mogelijkheden van de klant(en) als uitgangspunt.

  Het doel van 1Gezin1Plan is om de hulp aan de klant(en), zo goed mogelijk te laten verlopen. Het plan beschrijft wat iedereen doet, op welk moment ze dat doen en hoe ze elkaar kunnen bereiken.

  Iedereen werkt samen

  Samen met de klant(en) kiezen we een zorgcoördinator. Dit kan de klant, een familielid, een goede vriend of een hulpverlener zijn.
  De zorgcoördinator zorgt er, samen met de klant(en), voor dat:

  • Er een team van gezinsleden en hulpverleners ontstaat, eventueel met familie of vrienden.
  • Dit team bij elkaar komt en een plan maakt.
  • De teamleden op het juiste moment doen wat afgesproken is.
  • De hulp of de zorg die de klant(en) (al) krijgt gewoon doorgaat.
  • Het team na enige tijd opnieuw bij elkaar komt om te kijken of het plan goed loopt en of het nodig is om nieuwe afspraken te maken.

   

  Controle op voortgang

  Regelmatig (elke paar maanden) is er een overleg. Daarin bespreken we hoe het gaat, welke doelen zijn behaald en wat er nog moet gebeuren.

  Binnen 1Gezin1Plan…

  • Werken we systeemgericht en holistisch.
  • Staat de klant(en) centraal en versterken we zelfregie, eigen kracht en zelfverantwoordelijkheid.
  • Versterken we het sociaal netwerk, samenredzaamheid en participatie.
  • Bieden we ondersteuning binnen een samenhangend systeem.
  • Maken we samenhangende afspraken, ook over op- en afschalen.
  • Bieden we samenhangende zorg.
 • Download de folder voor professionals