• De weg naar een beschermingsmaatregel voor een meerderjarige

 • Een beschermingsmaatregel voor een volwassene kan via verschillende wegen worden aangevraagd. Vanaf 2019 kan Veilig Thuis deze ook aanvragen voor een volwassene/oudere. 

  Veilig Thuis kan, via de Officier van Justitie, het initiatief nemen om een beschermingsmaatregel aan te vragen bij de kantonrechter. Doel hiervan is het krijgen van goede, voldoende en passende zorg en/of leefomstandigheden voor deze volwassene.  

  Criteria voor de aanvraag van beschermingsbewind

  Veilig Thuis vraagt de Officier van Justitie een verzoekschrift in te dienen bij de kantonrechter tot onderbewindstelling van de bezittingen van een kwetsbare volwassene in het geval dat aan alle vier onderstaande criteria is voldaan:

  • deze kwetsbare volwassene is niet meer in staat om zelfstandig beslissingen te nemen of de gevolgen daarvan te overzien;
  • uit het onderzoek door Veilig Thuis blijkt dat een ander misbruik maakt van deze situatie door deze volwassene te bewegen om (veel) geld of goederen aan hem of anderen te geven of goederen voor (veel) te weinig geld aan hem te verkopen;
  • er zijn geen afspraken te maken waardoor deze situatie in een vrijwillig kader kan worden beëindigd;
  • er zijn geen anderen in de omgeving van de kwetsbare volwassene die onderbewindstelling kunnen of willen aanvragen. 

  Doel hiervan is bescherming van het bezit van de volwassene. Indien sprake is van een situatie die spoed vereist kan zogenaamd provisioneel bewind aangevraagd worden, vooruitlopend op een definitieve maatregel. Dit kan alleen bij een verzoek om curatele (combinatie beschermingsbewind en mentorschap). 

  Criteria voor de aanvraag van mentorschap

  Veilig Thuis vraagt de Officier van Justitie een verzoekschrift in te dienen bij de kantonrechter om een mentor toe te wijzen in het geval dat aan alle vijf onderstaande criteria is voldaan:

  • een kwetsbare volwassene is niet meer in staat om zelfstandig beslissingen te nemen of de gevolgen daarvan te overzien;
  • deze volwassene is afhankelijk van de zorg van andere;
  • na onderzoek blijkt dat de zorg en/of veiligheid ernstig tekortschieten;er zijn geen afspraken te maken waardoor verbetering van de situatie niet (voldoende) haalbaar is;
  • er zijn geen anderen in de omgeving van de kwetsbare volwassene die mentorschap kunnen of willen aanvragen.