• Toelichting afweging 5. Herstel duurzame veiligheid

  Een professional die hulp biedt of organiseert om betrokkenen te beschermen tegen het risico op huiselijk geweld of kindermishandeling weegt telkens af of de onveiligheid daadwerkelijk stopt of zich herhaalt, ondanks de aanwezigheid van een veilig verderplan en ondersteuningsplan. 

  Vragen ter afweging 

  • Stopt het geweld niet binnen de verwachte termijn? 
  • Is de problematiek (nog) ernstiger dan verwacht? 
  • Worden de gestelde doelen niet behaald binnen de verwachte termijn? 
  • Loopt de uitvoering van het veilig verderplan- en/of ondersteuningsplan vast? 
  • Is er specifieke expertise nodig?