• Aanvullende acties bij onveiligheid

    De wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan om huiselijk geweld te voorkomen of te stoppen. De Meldcode verbetert de kwaliteit en stuurt aan op handelen van professionals bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

    De stappen van de Meldcode zijn wettelijk vastgelegd en voor iedere organisatie gelijk en toegespitst per functie. Dit geeft voldoende mogelijkheden om in gezamenlijkheid met de Meldcode te werken indien dit nodig is.

    De stappen van de Meldcode worden ingezet bij signalen en zorgen over huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld en meisjesbesnijdenis. Deze acties kunnen op ieder moment en tijdens elke fase van 1Gezin1Plan worden ingezet, omdat onvoldoende basiszorg, onveiligheid en/of geweld zich op ieder moment kan voordoen. 

    Download:

    Het werkproces en de aanvullende acties bij onveiligheid binnen 1Gezin1Plan