• Afschalen

    Als na evaluatie blijkt dat bepaalde zorg kan worden afgebouwd dan wordt voordat de bij die zorg betrokken persoon zich terugtrekt gezamenlijk bepaald of de overige ondersteuning dan volstaat of dat er een andere vorm van ondersteuning voor in de plaats moet worden opgestart. Denk hierbij aan het actief betrekken van het eigen netwerk, huisarts, jeugdgezondheidszorg en/of school.