• De weg naar een beschermingsmaatregel bij minderjarigen

  1. Sociaal Team (Jeugd), Veilig Thuis en Gecertificeerde Instelling (Jeugdbescherming West, Leger des Heils en William Schrikker Groep) kunnen een Verzoek tot bespreking indienen voor de Jeugdbeschermingstafel.
  2. Jeugdbeschermingstafel neemt tijdens overleg met klant(en) en betrokkenen een besluit:
   • Inzet wordt niet-langer-vrijblijvende hulpverlening uitgevoerd door een Gecertificeerde Instelling of een Sociaal Team (Jeugd).
   • Het starten, uitstellen of afwenden van een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming.
  3. Na een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming kan er een verzoek tot een beschermingsmaatregel en/of een verzoek tot een machtiging (gesloten) uithuisplaatsing (MUHP) worden ingediend bij de Kinderrechter.  
  4. De Kinderrechter doet een uitspraak.
  5. Een Gecertificeerde Instelling voert de maatregel uit.
  6. Bij ernstige spoed:
   • Raad voor de Kinderbescherming dient een spoed verzoek in bij de kinderrechter, een voorlopige Ondertoezichtstelling (VOTS) met soms een (gesloten) machtiging uithuisplaatsing (MUHP).