• Folder voor klant (jij-vorm)

  Krijg je hulp van verschillende familieleden, vrienden en/of professionele hulpverleners? Dan is het handig als die hulp op elkaar afgestemd is in 1 plan. Met 1Gezin1Plan werkt iedereen aan dezelfde doelen met jouw wensen en mogelijkheden als uitgangspunt.

  Het doel van 1Gezin1Plan is om de hulp aan jou en jouw gezin/huishouden, zo goed mogelijk te laten verlopen. Het plan beschrijft wat iedereen doet, op welk moment ze dat doen en hoe ze elkaar kunnen bereiken.

  Versterken eigen kracht

  Familie en vrienden zijn belangrijk in moeilijke tijden. Zij kennen jou en weten wat goed voor je is. Daarom kun je familie en vrienden vragen om mee te denken en te helpen bij 1Gezin1Plan. Het plan is erop gericht om jou en je gezin te ondersteunen. En als je voor kinderen zorgt, dat je de opvoeding voor je kinderen zo zelfstandig mogelijk kan doen.

  Iedereen werkt samen

  Samen met jou kiezen we een zorgcoördinator. Dit kan jijzelf, een familielid, een goede vriend of een hulpverlener zijn.
  De zorgcoördinator zorgt er, samen met jullie, voor dat:

  • Er een team van gezinsleden en hulpverleners ontstaat, eventueel met leden van je familie of vrienden.
  • Dit team bij elkaar komt en een plan maakt.
  • De teamleden op het juiste moment doen wat afgesproken is.
  • De hulp of de zorg die je (al) krijgt gewoon doorgaat.
  • Het team na enige tijd opnieuw bij elkaar komt om te kijken of het plan goed loopt en of het nodig is om nieuwe afspraken te maken.

   

  Duidelijke doelen en afspraken

  Tijdens de eerste bijeenkomst maakt het team het plan.
  In dit plan komt het volgende te staan:

  • Namen en contactgegevens van alle mensen die betrokken zijn;
  • Je kracht = wat goed gaat;
  • Je zorg = wat je wilt veranderen;
  • Je doelen = wat je wilt bereiken;
  • Je acties = hoe we dat gaan doen.

   

  Controle op voortgang

  Regelmatig (elke paar maanden) is er een overleg. Daarin bespreken we met jou hoe het gaat, welke doelen zijn behaald en wat er nog moet gebeuren.

  Ervaringen van anderen

  ‘Ik heb nog nooit zo’n goed overzicht gehad. Nu weet ik wat iedereen gaat doen.’
  ‘Het was even slikken toen ik die mensen bij elkaar zag zitten tijdens de bijeenkomst, maar daarna liep het veel soepeler. Ik kan het iedereen aanraden.’

 • Download de folder voor klanten