• Houding van de professional

  1. De professional heeft een open, eerlijke en positieve houding.

  • Wees nieuwsgierig naar het verhaal van de klant.
  • Beschouw de klant als ervaringsdeskundige en expert op zijn/haar leven.
  • Ga uit van krachten en mogelijkheden.
  • Sluit zoveel mogelijk aan bij de motivatie van de klant.
  • Oordeel vanuit deskundigheid én veroordeel niet.
  • Benoem zorgen die je ziet of hoort concreet.

  2. De professional is duidelijk en transparant.

  • Zeg wat je doet en doe wat je zegt.
  • Deel zorgen met de klant vooraf aan het overleg.
  • Kom afspraken na.
  • Voer overleg met andere professionals na toestemming van de klant en koppel terug.

  3. De professional is doel- en resultaatgericht.

  • Werk systeemgericht.
  • Betrek informeel en formeel netwerk effectief.
  • Benoem doelen en resultaten zo concreet mogelijk.
  • Wees bewust dat veiligheidsissues zich op elk moment kunnen aandienen en dat doelgericht handelen van belang is.

  4. De professional is samenwerkingsgericht.

  • Erken het perspectief van de klant en toon empathie.
  • Erken de eigenheid van de klant.
  • Werk niet voor de klant maar met de klant.
  • Wees meervoudig onpartijdig.
  • Benoem de gezamenlijke belangen in de samenwerking.
  • Vraag de klant om feedback over de samenwerking en sta open voor suggesties.

  5. De professional bevordert eigen kracht en zelfregie.

  • Stel de klant centraal.
  • Geef de klant ruimte en keuzevrijheid om zijn/haar eigen weg te zoeken.
  • Moedig de klant aan om wensen en ideeën te uiten.
  • Moedig de klant aan te onderzoeken wat hij/zij nodig heeft.
  • Moedig de klant aan zelf initiatief te nemen.