• Houding van de professional

  De professional heeft een open, eerlijke en positieve houding: 

  • Wees nieuwsgierig naar het verhaal van de klant(en).
  • Beschouw de klant als ervaringsdeskundige en expert op zijn/haar leven.
  • Ga uit van krachten en mogelijkheden.
  • Sluit zoveel mogelijk aan bij de motivatie van de klant(en).
  • Oordeel vanuit deskundigheid én veroordeel niet.
  • Benoem de zorgen die je ziet of hoort concreet.

  De professional is duidelijk en transparant:

  • Zeg wat je doet en doe wat je zegt.
  • Deel zorgen met de klant(en) voor aanvang van het overleg.
  • Kom afspraken na.
  • Voer overleg met andere professionals na toestemming van de klant(en) en koppel terug.

  De professional is doel- en resultaatgericht:

  • Werk systeemgericht.
  • Betrek informeel en formeel netwerk effectief.
  • Benoem doelen en resultaten zo concreet mogelijk.
  • Wees bewust dat veiligheidsissues zich op elk moment kunnen aandienen en dat doelgericht handelen van belang is.

  De professional is samenwerkingsgericht:

  • Erken het perspectief van de klant(en) en toon empathie.
  • Erken de eigenheid van de klant(en).
  • Werk niet voor je klant(en) maar met je klant(en).
  • Wees meervoudig (on)partijdig.
  • Benoem de gezamenlijke belangen in de samenwerking.
  • Vraag de klant(en) om feedback over de samenwerking en sta open voor suggesties.

  De professional bevordert eigen kracht en zelfregie:

  • Stel de klant(en) centraal.
  • Geef de klant(en) ruimte en keuzevrijheid om zijn eigen weg te zoeken.
  • Moedig de klant(en) aan om wensen en ideeën te uiten.
  • Moedig de klant(en) aan te onderzoeken wat hij nodig heeft.
  • Moedig de klant(en) aan zelf initiatief te nemen.