• Bijeenkomsten Effectief implementeren

  "Hoe implementeren wij binnen onze organisatie 1Gezin1Plan/1Huishouden1Plan?"

  "Hoe voeg ik het werkproces 1Gezin1Plan/1Huishouden1Plan in onze primaire werkprocessen in?"

  "Hoe zorg ik ervoor dat mijn medewerkers/collega's ook daadwerkelijk 1Gezin1Plan /1Huishouden1Plan inzetten?"

  Herken je deze vragen bij jezelf of collega leidingsgevenden of aandachtsfunctionarissen? Dan raden wij je aan om de bijeenkomst "Effectief Implementeren" te gaan volgen. In deze bijeenkomst krijg je kennis en vaardigheden aangereikt om de implementatie vorm te geven. 

  Deze bijeenkomsten worden verzorgd voor alle beroepsgroepen die zorgcoördinatie verzorgen zoals jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, ouderenzorg, gezondheidszorg, zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang, centra voor jeugd en gezin, sociale wijkteams, en gemeenten.

  Bijeenkomst Effectief implementeren Basis

  Voor startende organsiaties wordt de bijeenkomst Effectief Implementeren basis verzorgd. Tijdens deze bijeenkomst krijg je informatie over de werkwijze en implementatie 1Gezin1Plan. Je start met het ontwikkelen van het implementatieplan die je na deze bijeenkomst verder kan ontwikkelen en implementeren.

  Bijeenkomst Effectief implementeren Verdieping

  Ervaren organisaties kunnen deelnemen aan de bijeenkomst Effectief Implementeren verdieping. Tijdens deze bijeenkomst wordt uitgewisseld over de (door)implementatie en borging van 1Gezin1Plan op de onderwerpen:

  1. Commitment
  2. Organisatiestructuur
  3. Financiële middelen
  4. Deskundigheidsbevordering
  5. Op- en afschaling
  6. Monitoring

  Je neemt naar deze bijeenkomst het implementatieplan en specifieke vragen mee. Tijdens de bijeenkomst kun je uitwisselen en sparren over jouw specifieke vragen en dilemma's.

  Themabijeenkomst

  Daarnaast worden optioneel ook themabijeenkomsten verzorgd:

  • Themabijeenkomst Deelnemen aan 1G1P door kinderopvang, welzijn en onderwijs 

  • Themabijeenkomst Effectief implementeren binnen volwassen- en ouderenzorg 

  • Themabijeenkomst Politie, veiligheidshuis en drang/dwang en justitieel kader 


  Inschrijven

  Ben je werkzaam in de regio Hollands Midden en wil je inschrijven voor één van deze bijeenkomsten?
  Ga voor de data naar de agenda en om in te schrijven naar inschrijven.