• Implementatieplan

 • A. Commitment

  Er is een heldere en duidelijke visie ontwikkeld m.b.t. tot zorgcoördinatie en deze is vastgelegd.       

  De methode voor zorgcoördinatie 1Gezin1Plan is vastgesteld als gezamenlijke werkwijze.

  De methode voor digitale monitoring is vastgesteld als gezamenlijke werkwijze en conform aan de monitoring van de gemeenten.

  De methode voor het analyseren van de krachten- en zorgen voor gezinnen/jeugdigen (bijv. GIZ-methodiek) en volwassenen (bijv. ZRM-methodiek) is vastgesteld als gezamenlijke werkwijze.   

  Er zijn minimaal twee aandachtsfunctionarissen aangesteld.     

  B. Organisatiestructuur

  De werkwijze 1Gezin1Plan is opgenomen in de primaire werkprocessen en in het kwaliteitsbeleid van de organisatie en/of bij uitvoerende afdelingen van de gemeente.          

  Er is een heldere organisatiestructuur m.b.t. het uitvoeren van zorgcoördinatie vastgesteld.

  De taken en verantwoordelijkheden zijn vastgesteld, zoveel mogelijk binnen de primaire werkprocessen.

  Er is een werkinstructie ontwikkeld voor medewerkers waarin 1G1P in het primair werkproces is opgenomen.       

  De organisatie/gemeente monitort de daadwerkelijke inzet vanuit de eigen organisatie en sociaal teams d.m.v. managementrapportages.

  De directie en management sturen op het daadwerkelijk gebruik van 1Gezin1Plan.     

  C. Financiële middelen

  De kaders waarbinnen 1Gezin1Plan wordt uitgevoerd zijn vastgesteld.

  Rapportage is zorgvuldig opgebouwd, zodat in- en outcome duidelijk is.

  D. Deskundigheidsbevordering       

  Er is een meerjaren scholingsplan ontwikkeld.

  De kaders zijn vastgesteld en de deskundigheidsbevordering is gefaciliteerd voor de (nieuwe) medewerkers.          

  De kaders zijn vastgesteld en de deskundigheidsbevordering is gefaciliteerd voor aandachtsfunctionarissen 1G1P. 

  De kaders zijn vastgesteld voor deskundigheidsbevordering voor managers, coördinatoren en coaches.        

  De kaders zijn vastgesteld voor intervisie/werkbegeleiding.        

  F. Op- en afschaling

  De gemeenten en betrokken organisaties hebben afspraken vastgesteld over de uit te voeren acties, termijnen en terugkoppeling bij op- en afschaling.

  De betrokken organisatie adviseert de gemeente over de inhoud en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de genomen besluiten (voor zover binnen hun terrein).             

  G. Monitoring

  Er wordt systematisch gemonitord op daadwerkelijke inzet medewerkers binnen teamoverleg, werkbegeleiding door het management.

  De inzet wordt jaarlijks kwantitatief geëvalueerd.

  De inzet wordt jaarlijks kwalitatief geëvalueerd.  

 • Download het implementatieplan