• Kwaliteit

    “Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook de ander niet.”
    Behandel anderen zoals je door hen behandeld wilt worden. 

    Op de volgende pagina's vind je informatie over het kwalitatief werken met 1Gezin1Plan. De uitgangspunten geven aan hoe we werken binnen 1Gezin1Plan, de houdingsaspecten bieden belangrijke uitgangspunten in de houding van de professional en de kwaliteitscriteria geven aan aan hoe een effectief ondersteunings- en Veilig Verder Plan wordt ontwikkeld.

    Download:

    Kwaliteit van werken binnen 1Gezin1Plan