• Licht als 't kan, zwaar als 't moet

  1Gezin1Plan wordt ingezet voor: 

  • Het voeren van regie
  • Het monitoren van het proces
  • Het bewaken van de kwaliteit van de zorg en ondersteuning

  Deze aspecten zijn tijdens elk ondersteuningstraject belangrijk. Daardoor is 1Gezin1Plan altijd in te zetten, vanaf de preventieve ondersteuning tot en met de drang- en beschermingstrajecten. 

  Lichte variant

  Bij de basisversie worden de volgende items ingezet in het ondersteuningsplan:

  1. Contactgegevens klant(en)
  2. Gezinsleden (indien aanwezig)
  3. Betrokken familie en vrienden (indien gewenst)
  4. Betrokken professionals (indien aanwezig)
  5. Krachten en zorgen
  6. Eerdere hulpverlening (indien relevant)
  7. Doelen en acties

  Hou bij de lichte variant wel rekening dat er mogelijk extra informatie moet worden opgenomen indien een beschikking wordt aangevraagd.

  De monitoringscyclus waarbinnen de overleggen plaatsvinden is bij de basisversie (veel) minder frequent. Overleggen die na zes tot tien maanden worden gepland zijn geen uitzondering. Het doel is monitoring en coördinatie, indien de coördinatie voorspoedig verloopt, is het voldoende op deze basis een voortgangsoverleg te plannen.

  Het aantal deelnemers tijdens een overleg is uiteraard afgestemd op de betrokkenen en in de meest minimale variant zitten de klant(en) en de professional of informeel netwerk samen aan tafel.

  Zware variant

  De meest ‘zware’ variant van 1Gezin1Plan is het volledige traject zoals beschreven in het werkproces (werkwijze in fasen) en het volledige format ondersteuningsplan. indien er signalen zijn van onvoldoende basiszorg, onveiligheid en/of geweld wordt daarbij  de Meldcode huiselijk geweld ingezet en het Veilig Verder Plan als aanvulling op het ondersteuningsplan opgesteld met de leden van het huishouden.

  De meeste trajecten zullen tussen deze twee uitersten in worden vormgegeven.