• Stap 0. Overweeg of er signalen zijn van onvoldoende basiszorg, onveiligheid en/of geweld

  1. Indien er mogelijke signalen zijn die kunnen wijzen op:
   • Huiselijk geweld en
   • partnergeweld en/of
   • kindermishandeling en/of
   • ouderenmishandeling en/of
   • eergerelateerd geweld en/of 
   • meisjesbesnijdenis.
  2. Ga door naar stap 1.