• Met dank aan...

    De informatie op deze website is gebaseerd op de richtlijn 1Gezin1Plan, werkwijze en samenwerkingsafspraken voor zorgcoördinatoren en betrokkenen in de regio Midden-Holland. 

    De volgende organisaties en personen hebben een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van deze richtlijn:
    Ad Astra, Agathos-Leliezorggroep, ASVZ, Brijder, Centrum voor Jeugd en Gezin Gouda, De Buitenwereld, De Jutters, De Waag, Gemeente Gouda, Gemiva-SVG Groep, GGD Hollands Midden, GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen, GGZ Midden-Holland, Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, Jeugdbeschermingstafel Midden-Holland, Kern Kinderopvang, Kwadraad, Kwintes, MEE Midden-Holland, OnderwijsAdvies, Parnasia Groep, Raad voor Kinderbescherming, Samenwerkingsverband VO/VSO Midden-Holland & Rijnstreek, Siriz, Sociaal Team Bodegraven-Reeuwijk, Sociaal Team Gouda, Sociaal Team Jeugd Gouda, Sociaal Team Zuidplas, STEK jeugdhulp, Veiligheidshuis Hollands Midden, Veilig Thuis Hollands Midden en William Schrikker Groep. 

    Daarnaast hebben de volgende personen en leden van de werkgroep 1Gezin1Plan een substantiële bijdrage geleverd:
    Petra de Jong en Paula van Ommen (GGD Hollands Midden), Marjo Jansen (Jeugdbeschermingstafel Midden-Holland), Jolanda Moleman (Gemiva-SVG Groep), Sjoukje Alma-Pols (STEK Jeugdhulp), Nathalie van der Vlugt (GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen), Rianne Cosijn (MEE Midden-Holland), Maartje Jumelet (Sociaal Team Jeugd Gouda), Mieke Veen en Florence Van Wijngaarden (GGD Hollands Midden Jeugdgezondheidszorg).