• Module 3. Omgaan met dilemma's, weerstanden en (heftige) emoties

  Inhoud

  • Waarom we communiceren zoals we communiceren: stress begrijpen
  • Stress in de praktijk.
  • Communiceren op verschillende niveaus: metacommunicatie
  • Discrepanties tussen professional en klant(en)
  • Hanteren van dilemma's en weerstanden
  • Hanteren van (heftige) emoties

  Resultaat

  Kennis - U heeft inzicht in...

  • de werking van de hersenen bij stress.
  • het reguleren van stress.
  • metacommunicatie.
  • discrepanties tussen de professional en de klant.
  • het verschil tussen dilemma en weerstand.

  Houding - U bent zich bewust...

  • van het gevoel van stress tijdens onveilige situaties.
  • van de lichamelijke reactie van stress tijdens onveilige situaties.
  • dat stress bij de ander ook een stressreactie bij zichzelf kan oproepen.
  • dat u tijdens communicatie op alle niveaus boodschappen zendt en ontvangt.

  Vaardigheden - U kunt...

  • emoties van uzelf en de ander(en) hanteren.
  • schakelen op metaniveau.
  • dilemma’s en weerstanden op inhouds-, procedure-, relatie-, en emotieniveau hanteren.
  • (heftige) emoties hanteren. 
 • Inclusief

  Digitale productenlijn.

  Tijd

  Module 1 & 2: 3,5 contacturen en 2 uren zelfstudie.
  Module 3 & 4: 3,5 contacturen en 1 uur zelfstudie.

  Accreditatie SKJ

  Module 1 & 2: 5 punten per module
  Module 3 & 4: 4 punten per module

  Prijs

  €50,- per persoon
  €500,- incompany op locatie (maximaal 12 personen)