• Organisatie

  GGD HM, Regie complexe gezinnen (voorheen: basiszorgcoördinatie kwetsbare kinderen)

  Werkgebied

  Hollands Midden

  Doelgroep

  Multi-problem gezinnen

  Aanbod & werkwijze

  Het doel van regie complexe gezinnen is preventief; het voorkómen of verminderen van problematiek bij kinderen.

  Het belang van de kinderen staat voorop en de regisseur zorgt voor afstemming met alle betrokkenen vanuit een neutrale positie.

  Het aanbod geldt voor gezinnen waarbij minstens een van de ouders psychiatrische problemen (waaronder verslaving) heeft of een verstandelijke beperking. De ouder(s) is daarvoor in zorg en er zijn meerdere hulpverleners betrokken.

  Zorgcoördinatie en betrokkenheid

  Wij starten, zijn betrokken en verzorgen zorgcoördinatie bij 1Gezin1Plan van onze klant(en)

  Regie complexe gezinnen werkt altijd met 1Gezin1Plan. Dit wordt opgestart of overgenomen van een andere betrokken instantie. Doelen worden samen met het gezin en hulpverleners geformuleerd.

  Bereikbaarheid

  088-3083600 / bkk@ggdhm.nl

  Aanmelden

  www.ggdhm.nl/bkk

  Verder van belang

  Het betreft een aanbod in het vrijwillig kader, ouders geven altijd toestemming voor aanmelding. Het komt wel voor dat de regie als voorwaarde wordt gesteld om hulpverlening in het vrijwillig kader te kunnen houden.

  Regie complexe gezinnen is een onderdeel van de sector Maatschappelijke Zorg & Veilig Thuis - RDOG HM