• Regiekaart en Competentieprofielen regisseur

  Wat moet je doen als regisseur? Een goede regisseur zorgt voor het in kaart brengen van de problematiek van het huishouden, een integrale probleemanalyse en een integraal plan voor de leden van het huishouden, voor de uitvoering en de evaluatie van dit plan. Hij doet dit samen met de leden van het huishouden, het netwerk en andere professionals die bij het huishouden zijn betrokken.

  Toezicht Sociaal Domein beschrijft op de website Regie Sociaal Domein de belangrijkste competenties, kennis, bevoegdheden en randvoorwaarden voor het goed (laten) uitvoeren van de regisseursrol. 1Gezin1Plan.nu heeft deze regiefunctie gespecificeerd voor het uitvoeren van 1Gezin1Plan. 

  Bij de regiekaart hoort een handleiding en competentieprofielen van de regisseur.

  Download:
  Regiekaart
  Regiekaart Handleiding
  Regisseur

 • Ga door naar de volgende pagina als je deze pagina in het hoofdstuk 'Kwaliteit' leest: VOLGENDE PAGINA
  Ga door naar de volgende pagina als je deze pagina in het hoofdstuk 'Regie' leest: VOLGENDE PAGINA