• Stap 2. Overleg met deskundige professional(s) en/of Veilig Thuis

  1. En/of overleg en stem af met de politie: 
  2. En/of consulteer een expert over:
   • Partnergeweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling: aandachtsfunctionaris huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling, Sociaal Team (Jeugd), Veilig Thuis of andere deskundige interne of externe collega.
   • Eergerelateerd geweld (EEG): aandachtsfunctionaris EEG bij de politie of Veilig Thuis.
   • Vrouwelijke genitale verminking (VGV): aandachtsfunctionaris VGV bij de GGD of Veilig Thuis.
   • Fysiek letsel bij een vermoeden van mishandeling: Vertrouwensarts bij Veilig Thuis of forensisch- of kinderarts in het ziekenhuis.
  3. Overleg met een deskundige collega:
   • Bespreek feitelijke signalen, krachten en zorgen ten aanzien van het vermoeden van partnergeweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling.
   • Toets de interne weging uit stap 1.
   • Bedenk welke vervolgacties nodig zijn.
   • Overweeg consultatie bij een expert.
   • Stel bodemeisen vast vanuit de organisatie.
   • Stel vast wat vervolgstappen zijn als resultaat uitblijft.
   • Indien sprake is van een (mogelijk) strafbaar feit, ernstige vormen van lichamelijke mishandeling of verwaarlozing, seksueel misbruik, eergerelateerd geweld, vrouwelijke genitale verminking of huwelijksdwang.
   • Om mede de dreiging in te schatten.
   • Als alleen door aangifte mishandeling kan stoppen.
   • Je kunt altijd anoniem advies vragen bij een deskundige collega, aandachtsfunctionaris of expert. Dat wil zeggen dat je bij het advies vragen de persoonsgegevens niet deelt. 
  4. Ga door naar stap 3.