• Stap 5. Beslis: Zelf hulp organiseren en/of melden bij Veilig Thuis

  1. Beslis en voer, zoveel mogelijk, in samenspraak met de klant(en) en betrokken professionals uit.
  2. U gaat melden bij Veilig Thuis:
   • overleg en meld bij Veilig Thuis.
  3. U gaat zelf hulp organiseren: 
   • Zet in of vervolg 1Gezin1Plan, eventueel met betrokkenheid van Sociaal (Jeugd) Team of Veilig Thuis.
   • Blijf veiligheidsafspraken uit het Veilig Verder Plan monitoren en bijstellen.
   • Zet passende interventies in en voer uit.
  4. U twijfelt over effectiviteit en haalbaarheid: 
   • Betrek bij jeugdigen het Sociaal Team (Jeugd) en/of Veilig Thuis en/of indien betrokkene een jeugdbeschermingsmaatregel heeft, een Gecertificeerde instelling.
   • Betrek bij volwassenen het Sociaal Team en/of Veilig Thuis en bij acuut gevaar overweeg huisverbod.
  5. Houd in het dossier zorgvuldig verslag bij van vermoedens en feiten, overleg en overwegingen, besluiten en handelen. 
  6. Zorg voor ondersteuning en nazorg aan de klant(en).
  7. Ga indien nodig door naar de stap 'Als zorgen blijven'.