• Tool JeugdMATCH

    JeugdMATCH is een digitaal systeem waarin hulpverleners door middel van een ‘signaal’ hun betrokkenheid kenbaar kunnen maken bij een jeugdige tot 23 jaar met problemen. Zo weet een hulpverlener sneller of een jeugdige ook bekend is bij zijn collega’s. Ze kunnen dan overleggen wat de beste aanpak is voor hulpverlening.

    Bij het starten met 1Gezin1Plan is het van belang dat jeugdigen worden gesignaleerd in JeugdMATCH. Hierdoor wordt bevorderd dat zorg en hulp effectief wordt afgestemd.

    De organisatie welke aangesloten is op JeugdMATCH heeft zelf de verantwoordelijkheid te signaleren binnen JeugdMATCH. Wanneer meerdere partijen betrokken zijn bij dezelfde jeugdige en deze partijen voor de jeugdige beiden een signaal hebben afgegeven ontstaat een match tussen meerdere professionals.

    Voor het gebruik van JeugdMATCH dient de organisatie aangesloten te zijn. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de procesmanager Irene de Mooij via een mail naar regio Midden-Holland jeugdmatchmh@ggdhm.nl of  in de regio Holland Rijnland  jeugdmatchzhn@ggdhm.nl.

    Meer algemene informatie: http://www.handreikingmelden.nl/