• 02. Tools Eigen kracht en sociaal netwerk versterken

    Als professional speel je een belangrijke rol in het vergroten van de zelfredzaamheid van klanten. Je richt je erop de eigen kracht van opvoeders, jeugdigen en hun sociale netwerk te versterken. Dat draagt niet alleen bij aan de oplossing van problemen die op dit moment spelen, maar ook aan hun oplossingsvaardigheden in de toekomst. Om de eigen kracht van het gezin te versterken is het nodig goed in kaart te brengen wie in de omgeving van het kind van betekenis (kunnen) zijn voor het gezin.

    Meer informatie en tools: https://www.wijkteamswerkenmetjeugd.nl/eigen-kracht-en-sociaal-netwerk