• Tools (Gedeeld) ouderschap

    Bij ouderschap en opvoeden zijn vaak meerdere mensen betrokken. De ouder(s) van het kind, en soms ook anderen, zoals steun- of pleeggezinnen. Helaas gaat het samen opvoeden niet altijd soepel. Als er sprake is van problematische onderlinge relaties bij gedeeld ouderschap, ga je als jeugdprofessional in een Sociaal Team aan de slag met het normaliseren van die relaties. Je treedt bijvoorbeeld op als bemiddelaar en je helpt de opvoeders bij het maken van goede afspraken.

    Meer informatie en tools: https://www.wijkteamswerkenmetjeugd.nl/gedeeld-ouderschap