• Tools Samenwerken in de keten

    Om gezinnen de beste hulp te bieden, is goede samenwerking tussen verschillende betrokken partijen essentieel. De transformatie van het jeugdstelsel verandert de verhoudingen binnen het jeugddomein. De gemeente heeft nu de regie. Kinderopvang, onderwijs en jeugdhulp vinden elkaar steeds vaker. Als jeugdprofessional in een Sociaal Team heb je veel contact met andere organisaties en professionals. Binnen de sector, maar ook met disciplines daarbuiten. De tools op deze pagina dragen bij aan het versterken van samenwerking.

    Meer informatie en tools: https://www.wijkteamswerkenmetjeugd.nl/samenwerken-in-de-keten en http://www.wijkteamswerken.nl/samenwerken