• Training Werken met 1Gezin1Plan

   

   

   

  ‘Wanneer wordt 1Gezin1Plan1Regisseur ingezet?’
  ‘Hoe zorgen we voor afstemming en samenhang?’
  ‘Hoe zorg ik ervoor dat het overleg positief en opbouwend is?’
  ‘Hoe ontwikkelen we samen een goed Plan van Aanpak?'
  'Hoe monitor ik het proces en de resultaten?' 

  Herkent u deze vragen bij uzelf en/of uw medewerkers? Dan raden wij u aan om de Training Werken met 1Gezin1Plan1Regisseur te gaan volgen. In deze  training krijgt u kennis en vaardigheden aangereikt om in partnerschap met de klant(en) en in samenwerking met het sociale netwerk en professionals 1Gezin1Plan op een effectieve wijze in te zetten.

  Deze training wordt verzorgd voor alle beroepsgroepen die regie voeren en/of betrokken zijn bij 1Gezin1Plan zoals jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, ouderenzorg, (geestelijke) gezondheidszorg, zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang, Centra voor Jeugd en Gezin, lokale teams, en gemeenten. 

  De methodiek 1Gezin1Plan1Regisseur is ontwikkeld voor iedereen van -9 maanden tot 100 jaar. Afhankelijk van uw doelgroep wordt tijdens deze training ingezoomd op familiesystemen met volwassenen, gezinnen, jongeren en/of ouderen. De training is modulair opgebouwd. Afhankelijk van uw leerwensen volgt u de basistraining en eventueel verdiepende modules.


  In de folder vind je informatie over de verschillende modules, accreditatie informatie en de kosten.

  Download:

  Training Werken met 1Gezin1Plan1Regisseur

 • Opbouw:

  Module 1 en 2 zijn de basistraining. Modules 3 en 4 zijn verdiepende modules. Volg de modules opeenvolgend.

  Inclusief:

  Digitale productenlijn.

  Tijd:

  Module 1 & 2: 3,5 contacturen en 2 uren zelfstudie.
  Module 3 & 4: 3,5 contacturen en 1 uur zelfstudie.

  Accreditatie: 

  SKJeugd: 
  Module 1 & 2: 5 punten per module.
  Module 3 & 4: 4 punten per module.
  Registerplein: 
  4,5 punten per module.
  19,5 punten per training van vier modules.

  Prijs:

  Per module: €70,- per persoon en €700,- incompany op locatie (maximaal 12 personen)
  De prijs is inclusief reiskosten, certificaten en materiaal.