• Training Werken met 1Gezin1Plan

  "Wanneer wordt 1Gezin1Plan ingezet?"
  "Wat zijn mijn verantwoordelijkheden wanneer ik zorgcoördinator/zorgregisseur bent?"
  "Hoe start ik het overleg op en hoe zorg ik ervoor dat de bijeenkomst positief en opbouwend is?"
  "Hoe ontwikkelen we samen een goed ondersteuningsplan?"
  "Hoe monitor ik het proces en de resultaten?"

  Herkent u deze vragen bij uzelf en/of uw medewerkers? Dan raden wij u aan om de Training Werken met 1Gezin1Plan te gaan volgen. In deze  training krijgt u kennis en vaardigheden aangereikt om in partnerschap met de klant(en) en in samenwerking met het (in)formele netwerk en professionals Gezin1Plan op een effectieve wijze in te zetten.

  Deze training wordt verzorgd voor alle beroepsgroepen die zorgcoördinatie verzorgen zoals jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, ouderenzorg, gezondheidszorg, zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang, centra voor jeugd en gezin, sociale wijkteams, en gemeenten.

  De methodiek 1Gezin1Plan is doorontwikkeld voor burgers van -9 maanden tot 100 jaar. Afhankelijk van uw doelgroep wordt tijdens deze training ingezoomd op familiesystemen met volwassenen, gezinnen, jongeren en/of ouderen. De training is modulair opgebouwd. Afhankelijk van uw leerwensen volgt u één of meerdere modules.

  Indien u 1Gezin1Plan in uw werkprocessen heeft beschreven en een vastgesteld format gebruikt, wordt de training hierop afgestemd. Wanneer u start met het werken met 1Gezin1Plan kunt u de productenlijn 1Gezin1Plan als basis gebruiken.

 • Opbouw:

  Module 1 en 2 zijn de basistraining. Modules 3 en 4 zijn verdiepende modules. Volg de modules opeenvolgend.

  Inclusief:

  Digitale productenlijn.

  Tijd:

  Module 1 & 2: 3,5 contacturen en 2 uren zelfstudie.
  Module 3 & 4: 3,5 contacturen en 1 uur zelfstudie.

  Accreditatie: 

  SKJeugd: 
  Module 1 & 2: 5 punten per module.
  Module 3 & 4: 4 punten per module.
  Registerplein: 
  4,5 punten per module.
  19,5 punten per training van vier modules.

  Prijs:

  Per module: €70,- per persoon en €700,- incompany op locatie (maximaal 12 personen)
  De prijs is inclusief reiskosten, certificaten en materiaal.