• Uitnodiging en agenda startoverleg

  Betreft: Uitnodiging overleg 1Gezin1Plan
  Klant(en):  
  Kinderen:  
  Genodigden:  
  Datum:  
  Tijd:  
  Locatie:  

   

  Geachte betrokkene,

  Graag nodigen wij u uit voor een overleg op … a.s. van … tot … uur.
  Het overleg heeft als doel het starten van 1Gezin1Plan. 

  De agenda van het overleg ziet er als volgt uit:

  • Welkom en voorstellen betrokkenen
  • Aanleiding en doel van dit overleg
  • Inventarisatie ‘Wat gaat goed en wat zijn de zorgen?’
  • Indien nodig vaststellen: ‘Wat willen we (minimaal) bereiken?’
  • Doelen vaststellen
  • Afspraken vaststellen om de doelen te kunnen behalen (wie doet wat wanneer).
  • Nieuwe datum overleg
  • Rondvraag en afronden overleg

   

  Tijdens en na afloop van het overleg is er gelegenheid om direct afspraken met gezinsleden, zorgcoördinator en betrokkenen te maken en acties uit te zetten m.b.t. de uitvoering van 1Gezin1Plan.

  Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

  Met vriendelijke groeten, 

  … (Naam zorgcoördinator)

  … (Contactgegevens)

 • Download de folder