• Uitnodiging en agenda voortgangsoverleg

  Betreft: Uitnodiging overleg 1Gezin1Plan
  Klant(en):  
  Kinderen:  
  Genodigden:  
  Datum:  
  Tijd:  
  Locatie:  

   

  Geachte betrokkene,

  Graag nodigen wij u uit voor een overleg op … a.s. van … tot … uur.
  Het overleg heeft als doel het bespreken van de voortgang. 

  De agenda van het overleg ziet er als volgt uit:

  1. Welkom en voorstellen betrokkenen
  2. Aanleiding en doel van dit overleg
  3. Nieuwe ontwikkelingen en aanvullingen ‘Wat gaat goed en wat zijn de zorgen?’
  4. Voortgang van de doelen en acties bespreken
  5. Indien nodig vaststellen: ‘Wat willen we (minimaal) bereiken?’
  6. Indien nodig doelen vaststellen
  7. Indien nodig afspraken vaststellen om de doelen te kunnen behalen (wie doet wat wanneer)
  8. Nieuwe datum overleg
  9. Rondvraag en afronden overleg

   

  Tijdens en na afloop van het overleg is er gelegenheid om direct afspraken met gezinsleden, zorgcoördinator en betrokkenen te maken en acties uit te zetten m.b.t. de uitvoering van 1Gezin1Plan. 

  Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

  Met vriendelijke groeten, 

  … (Naam zorgcoördinator)

  … (Contactgegevens)

 • Download de folder