• Veilig Verder Plan

  • Het Veilig Verder Plan is aanvullend op het ondersteuningsplan en wordt ingevuld bij signalen van onvoldoende basiszorg, onveiligheid en geweld. Het ondersteuningsplan en Veilig Verder Plan samen kunnen worden gebruikt als hulpverlenings- herstel- en veiligheidsplan in één. Uitgangspunt is dat dit plan met de klant(en) wordt opgesteld. U kunt het plan downloaden.

  • Download Veilig Verder Plan