• Verantwoordelijkheden aandachtsfunctionaris

   1.

  Is deskundig in het gebruik van 1Gezin1Plan.

   2.

  Is de vraagbaak voor de eigen organisatie op zowel beleid als uitvoering van 1Gezin1Plan.

  3. 

  Heeft themagerichte expertise, afhankelijk van de organisatie, op de inhoudelijke aandachtsgebieden:

  • Werkwijze 1Gezin1Plan
  • Zelfredzaamheidsmatrix als krachten en zorgen analyse-instrument voor volwassenen
  • GIZ-methodiek als taxatiemethodiek voor ouders en jeugdigen
  • Methodiek Veilig thuis als methode voor basiszorg en veiligheid voor jeugdigen
  • Overleg: voorzitten en regie voeren
  • Sociale Netwerkstrategie: het betrekken en bouwen van het steunsysteem
  • Psychiatrie, verslaving, verstandelijke beperking en meervoudige diagnoses
   4.

  Heeft een adviserende rol in de verantwoordelijkheden van directie en bestuur.