• Verantwoordelijkheden directie en management

  1.

  De werkprocessen 1Gezin1Plan zijn geïntegreerd in de werkwijze van de organisatie.

  2. 

  Er is een werkinstructie met werkafspraken ontwikkeld met de volgende aandachtspunten:

  • Inzet medewerker en urenregistratie
  • Primair werkproces gekoppeld aan inzet 1Gezin1Plan
  • Verantwoordelijkheden zorgcoördinatie incl. op- en afschaling
  • Samenwerken en afstemmen met partners
   3.

  Faciliteren van de uitvoering:

  • Ondersteunende inzet collega, technisch voorzitter of secretarieel medewerker
  • Gebruik beamer, laptop en internetverbinding
  • Locatie, koffie en thee
  4. 

  Faciliteren van medewerkers:

  • De medewerker is in bezit van een werkinstructie 1Gezin1Plan
  • De medewerker is geschoold in het werken met 1Gezin1Plan
  • De medewerker kan 1Gezin1Plan opstarten, de voortgang bewaken en afronden
  • De medewerker heeft inzicht in de samenwerking met verschillende betrokkenen
  • De medewerker weet wanneer welke partijen worden betrokken