• Verantwoordelijkheden zorgcoördinator

   1.

  Heeft kennis over en inzicht in de werkwijze 1Gezin1Plan.

  2. 

  Werkt volgens de werkinstructie van de organisatie.

  3. 

  Weet wie zorgcoördinatie levert en kan in afstemming met de klant(en)  en de partners komen tot een keuze van zorgcoördinator.

  4. 

  Kan samen met klanten voor- en nadelen afwegen voor deelname.

  5. 

  Kan betrokkenen motiveren.

   6.

  Kan 1Gezin1Plan opstarten, de voortgang bewaken en afronden.

  7. 

  Heeft kennis en inzicht in de taken als voorzitter.

  8. 

  Heeft inzicht in aandachtspunten bij de uitvoering van het overleg.

   9.

  Werkt samen en stemt inhoudelijk af met betrokkenen.

  10. 

  Geeft betrokkenen feedback om de samenwerking te verbeteren.

  11. 

  Heeft inzicht in metacommunicatie en het schakelen tussen niveaus.

  12. 

  Is zich bewust van het feit dat de rol als voorzitter een procesmatige, groepsgerichte aanpak vraagt.

  13. 

  Is zich bewust van de specifieke taak als meervoudig onpartijdige voorzitter.

  14. 

  Heeft inzicht in het motiveren van betrokkenen tijdens het overleg om te komen tot doelen en afspraken.

   15.

  Zorgt dat waar nodig wordt op- en afgeschaald volgens de vastgestelde afspraken.