• Voorbeelden van (on)veiligheid op items minderjarigen

   

  Voldoende

  Onvoldoende

  Inzicht:

  • De ouder begrijpt de ontwikkelbehoefte(n) van het kind;
  • De ouder begrijpt wat past bij de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van het kind;
  • De ouder begrijpt de krachten en zorgen;
  • De ouder begrijpt de bodemeisen;
  • De ouder begrijpt waarom deze bodemeisen wordt gesteld;
  • De ouder begrijpt de doelen;
  • De ouder begrijpt de acties.
  •  De ouder begrijpt de ontwikkelbehoefte(n) niet van het kind;
  • De ouder begrijpt niet wat past bij de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van het kind;
  • De ouder begrijpt de krachten en/of zorgen niet;
  • De ouder begrijpt de bodemeisen niet;
  • De ouder begrijpt niet waarom deze bodemeisen wordt gesteld;
  • De ouder begrijpt de doelen niet;
  • De ouder begrijpt de acties niet.

  Motivatie:

  • De ouder is bereid om de situatie voor het kind in positieve zin en permanent te veranderen.
  • De ouder is niet bereid om de situatie voor het kind in positieve zin en permanent te veranderen. 

  Leerbaarheid:

  • De ouder is in staat om de situatie voor het kind in positieve zin en permanent te veranderen.
  • De ouder is niet in staat om de situatie voor het kind in positieve zin en permanent te veranderen.

  Netwerk

  • Er is een steunend sociaal netwerk beschikbaar voor de ouder en het kind;
  • De ouder ervaart voldoende steun;
  • Het kind ervaart voldoende steun.
  • Er is geen steunend sociaal netwerk beschikbaar voor de ouder en het kind;
  • De ouder ervaart onvoldoende tot geen steun;
  • Het kind ervaart onvoldoende tot geen steun.

  Veiligheid:

  • Het kind voelt zich veilig;
  • Het kind wordt niet gekleineerd of uitgescholden;
  • Het kind wordt niet geslagen, geschopt, geknepen of anderszins geweld aan gedaan;
  • Het kind wordt gerespecteerd in zijn/haar persoonlijke ruimte;
  • Er is een vaste volwassene die toezicht houdt op het kind.
  • Het kind voelt zich niet veilig;
  • Het kind wordt gekleineerd, uitgescholden of anderszins psychisch mishandeld;
  • Het kind wordt geslagen, geschopt, geknepen of anderszins lichamelijk mishandeld;
  • Het kind wordt betast, aangerand of anderszins seksueel misbruikt;
  • Het kind is getuige van seks of seksueel geweld tussen ouders of andere volwassenen;
  • Het kind is getuige van lichamelijk en/of psychisch geweld tussen ouders;
  • Er is geen vaste volwassene die toezicht houdt op het kind;
  • Er is geen vaste volwassene aanwezig die het kind tegen onveilige situaties beschermt.

  Aandacht:

  • De ouder is geïnteresseerd in het kind;
  • De ouder vraag het kind regelmatig hoe het gaat;
  • De ouder heeft contact met het kind door hem/haar te knuffelen/ stoeien/ grapjes te maken en/of te praten;
  • Er is regelmaat en stabiliteit in de dagelijkse verzorging en opvoeding van het kind.
  • De ouder is niet geïnteresseerd in het kind;
  • De ouder vraagt het kind niet regelmatig hoe het gaat;
  • De ouder heeft geen contact met het kind door hem/haar te knuffelen/ stoeien/ grapjes te maken en/of te praten;
  • Er is geen regelmaat en stabiliteit in de dagelijkse verzorging en opvoeding van het kind.

  Emotionele warmte:

  • De ouder raakt het kind liefdevol aan;
  • De ouder knuffelt het kind;
  • De ouder troost het kind als het verdrietig is;
  • De ouder geeft aan van het kind te houden;
  • De ouder vindt het fijn om ouder van het kind te zijn;
  • Er is een vaste volwassene die emotioneel beschikbaar is voor het kind;
  • Het kind voelt zich veilig en geborgen.
  •  De ouder raakt het kind niet aan of alleen voor de nodige lichamelijke verzorging (bij jonge kinderen);
  • De ouder knuffelt het kind niet;
  • De ouder troost het kind niet als het verdrietig is;
  • De ouder geeft aan niet van het kind te houden;
  • De ouder zou liever geen ouder zijn;
  • Er is geen vaste volwassene die emotioneel beschikbaar is voor het kind;
  • Het kind voelt zich onveilig en/of niet geborgen.

  Voeding:

  • Het kind krijgt voldoende eten;
  • Het kind krijgt voldoende gezonde voeding;
  • Het kind krijgt voldoende drinken.
  • Het kind krijgt te weinig of geen eten;
  • Het kind krijgt te weinig of geen gezonde voeding;
  • Het kind krijgt onvoldoende drinken.

  Kleding:

  • Het kind heeft voldoende kleding;
  • Het kind heeft kleding aan die past bij het seizoen;
  • Het kind heeft kleding in de juiste maat, niet veel te groot en niet te klein;
  • Het kind heeft kleding aan die niet ruikt.
  • Het kind heeft onvoldoende kleding;
  • Het kind heeft te dunne kleding aan en heeft het vaak koud en/of is vaak doorweekt van de regen;
  • Het kind heeft veel te grote of te kleine kleding;
  • Het kind heeft kleding aan die ruikt. 

  Verwarming:

  • Het huis is verwarmd;
  • Het kind heeft het warm genoeg.
  •  Het huis is onverwarmd;
  • Het kind heeft vaak het koud.

  Leer-momenten:

  • De ouder leert het kind manieren die hij/zij belangrijk vindt;
  • De ouder leert het kind hoe hij/zij zich kan gedragen;
  • De ouder leert het kind omgaan met anderen;
  • De ouder leert het kind belangrijke waarden en normen;
  • De ouder stelt realistische eisen aan het kind;
  • De ouder hanteert duidelijke en op het kind afgestemde regels en grenzen;
  • Het kind gaat naar school.
  • De ouder leert het kind geen manieren of sociaal ongewenste manieren aan;
  • De ouder leert het kind niet hoe hij/zij zich kan gedragen;
  • De ouder leert het kind niet om te gaan met anderen of maakt het kind bang voor anderen;
  • De ouder leert het kind dingen die verboden of strafbaar zijn;
  • De ouder stelt onrealistische eisen aan het kind;
  • De ouder hanteert geen duidelijke en op het kind afgestemde regels en grenzen;
  • Het kind gaat onregelmatig of niet naar school.

  Hygiëne:

  • De ouder houdt het kind schoon door het te wassen en/of te douchen;
  • Anderen vinden het kind fris ruiken;
  • Het kind heeft schone kleren aan zonder vlekken en gaten;
  • Het kind heeft geen hoofdluis.
  • Het kind wordt niet gedoucht of gewassen;
  • Anderen vinden het kind onfris ruiken;
  • Het kind heeft kleren die onfris ruiken en/of vlekken en/of gaten hebben;
  • Het kind heeft chronische hoofdluis.

  Medische zorg:

   

  • De ouder poetst tweemaal per dag de tanden van het kind;
  • Het kind poetst zijn tanden tweemaal per dag;
  • De ouder gaat tweemaal per jaar naar de tandarts met het kind;
  • Als het kind ziek of gewond is, verzorgt de ouder hem/haar;
  • Als het kind ziek of gewond is, gaat de ouder naar de huisarts of het ziekenhuis als dat nodig is;
  • Als het kind medicijnen nodig heeft, zorgt de ouder ervoor dat hij/zij deze inneemt;
  • De ouder volgt de adviezen van artsen op;
  • De ouder ‘doktert’ niet onnodig met het kind en/of geeft het kind niet onnodig medicatie.
  • De ouder poetst de tanden van het kind minder dan tweemaal per dag, onregelmatig of nooit;
  • Het kind poetst de tanden minder dan tweemaal per dag, onregelmatig of nooit;
  • De ouder gaat niet of onregelmatig naar de tandarts met het kind;
  • Als het kind ziek of gewond is, verzorgt de ouder hem/haar te weinig, onregelmatig of niet;
  • Als het kind ziek of gewond is, gaat de ouder niet of te laat naar de huisarts of het ziekenhuis als dat nodig is;
  • Als het kind medicijnen nodig heeft, zorgt de ouder er onregelmatig of niet voor dat hij/zij deze inneemt;
  • De ouder volgt de adviezen van artsen onregelmatig of niet op;
  • De ouder ‘doktert’ onnodig met het kind en/of geeft het kind onnodig medicatie;
  • De ouder zorgt ervoor dat het kind gezondheidsklachten krijgt of ziek wordt. 

  Sociaal contact:

  • De ouder stimuleert het kind in het contact met anderen;
  • Het kind heeft vrienden;
  • De ouder vindt het fijn als het kind vrienden heeft;
  • Het kind heeft een goede band met andere gezinsleden;
  • De ouder stimuleert het kind in het contact met belangrijke anderen.
  • De ouder houdt het kind bij anderen vandaan;
  • Het kind heeft geen vrienden en de ouder vindt het niet fijn als het kind vrienden maakt;
  • Het kind heeft geen goede band met andere gezinsleden;
  • De ouder zorgt ervoor dat het kind geen contact heeft met belangrijke anderen.