• Waakvlam

    Als zorgcoördinatie niet langer nodig is en het is wenselijk om te volgen of de positieve ontwikkeling zich voldoende voortzet wordt er een waakvlam afspraak gemaakt. Dit houdt in dat er wordt afgesproken in het ondersteuningsplan wie regulier contact houdt met de gezinsleden en in welke frequentie dit gebeurt.
    Als de waakvlam zich specifiek richt op het checken van veiligheid in het gezin dan worden expliciete afspraken gemaakt of hierbij ook informatie van derden wordt gevraagd, wie dat zijn en hoe hierover met de gezinsleden wordt gecommuniceerd.