• Werkproces in zes fasen

  • De werkwijze is praktisch uitgewerkt in zes fases. Hierdoor kan worden gecheckt of alle belangrijke stappen zijn gezet om de zorgcoördinatie effectief uit te voeren. De routes zijn richtinggevend en niet dwingend.
    Elke klant is anders en vraagt specifieke ondersteuning. De routes zijn bedoeld om de kwaliteit van werken te vergroten en ervoor te zorgen dat elke klant dezelfde kwaliteit van ondersteuning krijgt.

    Wanneer er meerdere vragen en doelen zijn waarbij meerdere gezinsleden, familie, vrienden en/of organisaties betrokken zijn, wordt gestart met de afweging om zorgcoördinatie in te zetten. Vanaf dat moment speelt de uitwerking in de volgende fases.