• Werkproces in zes fasen

  • De werkwijze is praktisch uitgewerkt in zes fases. Hierdoor kan worden gecheckt of alle belangrijke stappen zijn gezet om regie effectief uit te voeren. De routes zijn richtinggevend en niet dwingend.
    Elke klant is anders en vraagt specifieke ondersteuning. De routes zijn bedoeld om de kwaliteit van werken te vergroten en ervoor te zorgen dat elke klant dezelfde kwaliteit van ondersteuning krijgt.

    Wanneer er meerdere vragen en doelen zijn waarbij één of meer klanten, familie, vrienden en/of organisaties betrokken zijn, wordt gestart met de afweging om zorgcoördinatie in te zetten. Vanaf dat moment volg je de volgende fases.

    Download:

    Het werkproces en de aanvullende acties bij onveiligheid binnen 1Gezin1Plan